Vyštudoval FEI STU v Bratislave. V oblasti  IT pracuje od roku 1995, so zameraním na rôzne SW riešenia, hlavne Data Warehousing a Business Intelligence. Skúsenosti získaval najprv ako IT vývojár, neskôr v podpore predaja (presales), ako produktový manažér, account manažér v nadnárodných korporáciach (Oracle, SAP), až po súčasnú pozíciu projektového manažéra. Jeho silnou stránkou je kombinácia IT backgroundu s organizačnými a komunikačnými zručnosťami. Počas svojho doterajšieho pôsobenia nadobudol znalosti z rôznych biznis oblastí, najlepšie sa orientuje v telekomunikačných operátoroch, bankovníctve a utilitách. Vo voľnom čase sa venuje plávaniu, behu a turistike.