Vyštudol MFF UK a v oblasti IT pracuje od roku 1999. Začínal ako programátor PL/SQL, C, a C++. Následne sa venoval administrácii a optimalizácii Oracle produktov a správe linuxových serverov. Primárne sa zameriava na implementáciu Data Warehousingu (DWH) a Business Intelligence (BI) vo finančnom, veľkoobchodnom a retailovom segmente.  Má skúsenosti z oblasti implementácie IT riešení, riadenia vývojových tímov a znalosti procesov a dátových tokov ERP systémov, primárne eBS a SAP.

Vo voľnom čase sa venuje rodine, cyklistike, behu a volejbalu.