Po úspešne ukončenom štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informatiky vycestoval do Veľkej Británie, kde sa stal súčasťou interného test teamu telekomunikačného operátora Vodafone. Po návrate na Slovensko dlhšie dobu opäť pôsobil u svojho prvého zamestnávateľa – mobilného operátora Orange, kde počas štúdia realizoval praktickú časť svojej diplomovej práce. Tu zastrešoval verifikáciu kvality pre desiatky projektov skrz rôzne domény (CRM, Billing, DWH etc.). Aktuálne v našej firme zúročuje predchádzajúce roky skúseností a pretavuje ich do budovania kvalitného a rešpektovaného Quality assurance teamu.

Jozef je držiteľom viacerých uznávaných certifikácií, či už v oblasti Quality Assurance (ISTQB – Foundation, Agile, Test manager), alebo projektového riadenia (PRINCE2, ITIL).

Vo voľnom čase sa venuje hlavne rodine a dobrovoľníckej práci v lokálnej komunite.