Viac ako 10 rokov pôsobí v oblastiach telekomunikácií, IT a projektového manažmentu. Má rozsiahle skúsenosti s projektovým riadením, navrhovaním riešení, systémovou integráciou, uvádzaním nových systémov a funkčností do existujúcej aplikačnej oblasti na Slovensku.Pôsobí ale aj v rámci medzinárodných tímov v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Grécku či na Filipínach. Okrem projektového riadenia je zodpovedný za riadenie podpory MAIND riešení pre zákazníkov, v rámci ktorých zastrešuje vylepšovanie resp. implementáciu nových funkcionalít systémov. Je certifikovaný PRINCE2 Foundation Project Manager.