Prinášame službu, ktorou nášmu zákazníkovi ušetríme čas pri spracovávaní a vyhodnocovaní dát. Stačí, ak nám zákazník poskytne svoje údaje, nadefinuje reporty, zadá potrebné KPI’s (key performance indicators) a o nič ďalšie sa nemusí starať. Práve v tomto je najväčšia výhoda našej služby „BI as a service“ (BIaaS).

 

Naše štandardné riešenia sú v oblastiach:

 • Financie – účtovníctvo a hlavná kniha
 • Predaje
 • Sklady
 • Hotely
 • Gastro
 • Atrakcie
 • Lanové dráhy
 • Zákazníci

Po dohode so zákazníkom spracovávame aj ďalšie typy informácií a pripravujeme pre neho špecificky zamerané reporty

 

Business Intelligence

Aj pri nižších nákladoch môžete dosahovať vyšší profit vďaka dôslednému plánovaniu, sledovaním reálnej výkonnosti a rýchlymi reakciami na zmeny. Základom je správne a rýchle vyhodnotenie interných a externých dát a informácií. So správnym vyhodnotením vám pomôžeme vďaka Data Mining-u a presnému reportingu.

 

Reporting a ukazovatele

Vďaka kvalitným reportom zákazník dokáže lepšie vyhodnocovať dôležité dáta. Okrem prehľadného a jednoduchého ovládania je nevyhnutné, aby údaje boli jednoznačné a pravdivé. Pomocou cloudového riešenia môžete s aktuálnymi dátami pracovať kedykoľvek a kdekoľvek, a to aj v podobe prehľadného dashboard-u s kľúčovými ukazovateľmi.

Možnosti prístupu k reportu a dátam:

 • Web – BI aplikácia pomocou web prehliadača
 • eMail – pravidelné zasielanie výstupov
 • Mobile – práca s dátami pomocou mobilných zariadení
 • WebService – poskytovanie dát ďalším aplikáciám cez API
 • Export dát – možnosť prehliadania vo formátoch .pdf, .xls, či .html

 

Data Mining

Hĺbkovou analýzou dát dokážeme zákazníkom nájsť koreláciu údajov a vzorcov medzi databázami. Na základe historických dát dokážeme aj predpovedať budúci vývoj, špecifické správanie, určiť trendy a analyzovať dátové závislosti.

Typické použitie Data Mining-u:

 • segmentácia zákazníkov
 • detekcia podvodov a iných anomálií
 • predikcia zákazníkov s kladnou reakciou na marketing
 • analýza nákupného košíka
 • predikcia časových radov