Dopĺňame odborníkov do existujúcich DWH-BI tímov v oblastiach bankovníctvo, poisťovníctvo, telco, retail.

Poskytujeme jednotlivcov alebo celý tím na projektové role projektoví manažér, architekt, analytik, vývojár, tester, administrátor / správca DWH-BI prostredí.

Ak ste majiteľom firmy alebo členom jej manažmentu a snažíte sa nájsť rovnováhu medzi strategickými a operatívnymi aktivitami, určite ste si už položili otázku, či váš predmet podnikania realizujete optimálne. Aby ste to zistili, ponúkame vám naše teoretické znalosti podporené štandardnými metodikami komplexného spracovania podnikateľských a prevádzkových procesov – Business Process Ingeneering (BPR) a Business Process Improvement (BPI).

Veľké korporátne firmy

  • telekomunikácie
  • finančníctvo
  • sieťové odvetvie

Pripravíme a spracujeme vám rámcové alebo detailné procesné modely, vyhľadáme a optimalizujeme procesy vo vašej firme, prípadne zavedieme modely najlepšej praxe.

Stredne veľké korporácie

Sme tu pre vás, ak potrebujete rýchly a hmatateľný výsledok aj bez rozsiahleho analytického projektu.
Poradenstvo prebieha formou pracovných stretnutí. Kladením platných otázok a aplikovaním rýchlej dekompozičnej analýzy (Crash Analysis) identifikujeme kritické činnosti pre optimalizáciu a aplikáciu odporúčaní.

Výsledkom našej spolupráce je:

  • štruktúrovaný popis stratégie a identifikovanie strategických imperatívov
  • dekomponovanie imperatívov do konkrétnych iniciatív a úloh pre jednotlivé oblasti
  • optimalizácia firemných procesov v súlade s definovanými cieľmi.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokonale rozumieme princípom BPR a BPI. Uplatňujeme ich pri našich riešeniach hlavne vo fázach prípravy procesov a parametrov, ktoré sa musia definovať pri návrhu a implementácii opatrení a zmien. Predpokladáme, že kľúčové oblasti ako je stratégia, dlhodobé a strednodobé ciele máte ako firma stanovené. Naším príspevkom môže byť praktická aplikácia zlepšení vo vašej podnikateľskej praxi, od riadenia až po výkon detailných činností. Pridanou hodnotou je aj optimalizácia nákladov alebo zvýšenie výnosov.