Poradenstvo a konzultácie

Naše dlhoročné skúsenosti zdieľame so  zákazníkmi prostredníctvom poradenstva a konzultácií. Pre klientov vypracovávame analýzy skutkového stavu, na základe ktorých navrhujeme zlepšenia od riadenia procesov až po  realizácie ucelených riešení. Výsledkom je podpora efektívneho naplnenia cieľov firmy v príslušných oblastiach. Poradenstvo sa nesústreďuje iba na technické aspekty ale tiež oblasti ako kontroling a reporting z účtovných systémov. 

Naše skúsenosti sú predovšetkým z nasledovných sektorov:

  • finančníctvo ( banky a poisťovníctvo)
  • telekomunikácie
  • energetika
  • turizmus a zábava
  • retail

 

Prenájom programátorov a konzultantov

Poskytujeme jednotlivcov alebo celý tím odborníkov na realizáciu projektov priamo u zákazníka. Dopĺňame aj už existujúce pracovné skupiny s detailnou znalosťou oblastí vo všetkých hlavných segmentoch trhu.

Výhodou je zaškolený profesionálny tím, flexibilne prispôsobujúci sa aktuálnemu vyťaženiu na strane zákazníka. Vieme pokryť aj nečakané a nepredvídateľné výpadky celých pracovných skupín.

 

 

Návrh a audit architektúry

Základom je správny návrh dátovej architektúry, ako aj výber optimálnej technológie zodpovedajúcej potrebám zákazníka.

Pre existujúce architektúry vykonávame hĺbkové audity s návrhmi na optimalizáciu a zefektívnenie procesov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokonale rozumieme princípom fungovania DWH, BI, ODS.