Keďže pristupujeme ku každej spoločnosti individuálne, dokážeme poskytnúť zákazníkom služby na mieru. Naše know-how vám pomôže lepšie konsolidovať dáta, teda aj zefektívniť rozhodovanie.

Budovanie Data Warehouse (DWH)

Dátový sklad poskytuje možnosť zhromažďovať, extrahovať, čistiť, transformovať, konsolidovať a unifikovať dáta z rôznych informačných systémov. Zároveň uchováva spravidla kompletnú históriu dát, čo neumožňujú prevádzkové systémy. Kvalitný dátový sklad obsahuje jedinú pravdu vo firme, a tak slúži ako základňa pre reporting a ostatné BI služby na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

Operational Data Store (ODS)

Pomocou systému ODS vám vieme zrýchliť Vaše prevádzkové procesy zjednotením dátovej základne pre kritické aplikácie. Typicky hovoríme o zákazníckej a produktovej báze a schopnosti ODS v reálnom - alebo skoro reálnom - čase poskytovať kvalitné informácie pre operatívne biznis procesy. Súčasťou riešenia ODS je aj podpora analytických požiadaviek pre v aplikácie, kde je potrebné rýchle rozhodnutie.

Big Data

Dáta sú všade okolo vás a neustále sa generujú. Pomôžeme vám ich analyzovať, uchovávať, ale aj vytvoriť architektúru na mieru pre váš typ biznisu.

Integrácia a konsolidácia dát

Kvôli narastajúcemu množstvu dát zjednocujeme informácie a upravujeme ich do “zrozumiteľnej reči”. Preto sa snažíme nájsť pre každého zákazníka vhodný systém a prevádzať dáta zo svojich systémov do nového prostredia.

Reporting

Reportovacie systémy slúžia pre dokonalý prehľad o aktuálnom stave firmy. Rýchly prístup k informáciám je silný nástroj, ktorý nám umožňuje posudzovať, či sa biznis vyvíja v súlade so stratégiou firmy a z nej vyplývajúcimi krátkodobými a dlhodobými cieľmi.

Výhľady

Vďaka výhľadom môžete lepšie alokovať rozpočty pre nadchádzajúce obdobia, korigovať plány a flexibilne sa prispôsobiť situácii na trhu. To všetko na základe historických dát. Pomocou prepojenia výhľadov s plánovaním a reportingom viete maximálne zefektívniť prácu.

Master Data Management (MDM)

Master Data Management je metóda identifikácie najkritickejších informácií v rámci organizácie. Zahŕňa množstvo technologických riešení, dátovú integráciu, dátovú kvalitu a manažment riadenia procesov. Jedným z cieľov MDM je vytvoriť a podať jedny presné a relevantné informácie, ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov.