Tatry mountain resorts (TMR) je lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaním turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky a hotely v regióne. Pre TMR poskytujeme služby na báze Software as a Service (SaaS). Dodávame komplexné služby v oblasti business intelligence a reportingu na platforme Oracle s cieľom pokryť kompletne požiadavky na podnikový reporting, či už pre operatívne a prevádzkové alebo strategické a finančné riadenie spoločnosti.