V jednej z najväčších bánk na Slovensku sme realizovali projekt z oblasti personálneho lízingu. Zákazník požadoval kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami z bankového sektora, ktorí dokážu pripravovať testovacie scenáre a analyzovať vzniknuté nedostatky v prostredí DWH BI. V priebehu rokov 2010 až 2012 sme banke priebežne poskytovali tím konzultantov (v čase najintenzívnejších prác celkovo 6 špecialistov), ktorí pracovali na interných úlohách DWH BI tímu zákazníka.