Okrem bankového sektora na Slovensku, aktívne spolupracujeme aj so zákazníkmi v zahraničí. V rakúskej Raiffeisenbank a ERSTE poskytujeme služby v oblasti analýzy a implementácii dátového skladu s využitím technológií Teradata a Oracle.