Naši konzultanti boli súčasťou implementácie projektu eDWH. Poskytovali služby vo viacero pozíciách – či už v oblasti architektúry, analýzy a implementácie alebo vo fáze užívateľských testov formou návrhu a dodania testovacej metodiky pre business intelligence.