Pre najväčšiu sieť športových predajní na Slovensku sme dodali manažérsky informačný systém, ktorý je založený na dátovom sklade implementovanom na platforme Oracle a BI nástrojoch SAP BO. Systém je navrhnutý tak, aby bol maximálne efektívny pri rozširovaní dátového skladu o nové produkčné systémy a pri ich zapracovávaní do reportingu spoločnosti.