Best hotel properties (BHP) je jedna z najväčších verejne obchodovateľných spoločností investujúcich do hotelového priemyslu v regióne strednej a východnej Európy. Pre BHP dodávame služby na báze SaaS, ktoré pokrývajú prevažne prevádzkový a finančný reporting s využitím Oracle technológií.