fbpx Skip to content

 

Dostaňte z Vašich podnikových dát maximum

Váš partner pre správu dát

Náš príbeh

O MAIND

Už v roku 2005 boli založené dve samostatné spoločnosti MAIND a ISP, ktoré podnikali v oblasti DWH a reportingu. V roku 2010 sa tímy oboch spoločností spojili a pokračovali v rámci MAIND, s.r.o.

Toto spojenie naštartovalo kontinuálny rast, tak v počte konzultantov ako aj v tržbách a postupne sa MAIND stal jedným z popredných dodávateľov riešení pre dátové sklady, dátovú analytiku a reporting.

Ďalším dôležitým míľnikom bol rok 2018, kedy dochádza k spojeniu s českou spoločnosťou Neit Consulting, s.r.o. prostredníctvom novozaloženej akciovej spoločnosti Neit Group. Týmto krokom sa vytvorila silná nadnárodná skupina, ktorá okrem existujúceho portfólia rozšírila svoje služby a produkty o nové riešenia.

Medzi našich klientov sa radia popredné spoločnosti v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií a ďalších odvetví.

Naše služby zahŕňajú projekty na kľúč, poskytovanie expertných služieb, komplexnú správu a podporu Business Intelligence prostredia a poskytovanie konzultačných služieb so zameraním na audity a architektúru riešení v oblastiach nášho pôsobenia.

Rokov na trhu
Odborníkov na dáta
Krajiny, kde pôsobíme

Ľudia v MAIND

Generálny riaditeľ

Štefan Priehoda

Generálny riaditeľ
Divízny riaditeľ

Andrej Jenčo

Divízny riaditeľ
Divízny riaditeľ

Dušan Hečko

Divízny riaditeľ
DWH/BI architekt

Szabolcs Puskás

DWH/BI architekt
DWH/BI architekt

Martin Pavlík

DWH/BI architekt
DWH/BI architekt

Ľubomír Goryl

DWH/BI architekt
Manažér ľudských zdrojov

Danica Nemečková

Manažér ľudských zdrojov
Finančný manažér

Peter Kováč

Finančný manažér
onas2

Etický kódex

Etický kódex je nástrojom, ktorý zvyšuje štandard správania zamestnancov, podporuje rozvoj etiky a firemnej kultúry, napomáha k zlepšeniu medziľudských vzťahov na pracovisku a prispieva tiež k celkovému zlepšeniu dobrého mena spoločnosti.

Spoločnosť MAIND očakáva, že sa všetci dodávatelia, obchodní partneri, ako aj iné osoby, ktoré vstupujú do spolupráce so spoločnosťou, budú správať v zhode so všeobecnými etickými princípmi.

Sponzoring

Spoločnosť MAIND sponzoruje olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Ten pracuje s termínmi ako rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a pod.

Naši zákazníci robia s pojmami ako výnosy, profit, hrubá marža a množstvom ďalších. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou optimálnou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti!

Sponzoring

Spoločnosť MAIND sponzoruje olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Ten pracuje s termínmi ako rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a pod.

Naši zákazníci robia s pojmami ako výnosy, profit, hrubá marža a množstvom ďalších. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou optimálnou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti!