Prinášame riešenie ako si overiť, že objednávka, zmluva alebo iný dokument nebol zmenený. Tým riešením je Team Assistant a jeho zaručený elektronický archív.

V elektronickom archíve môžete spravovať dokumenty obsahujúce elektronický podpis alebo pečať. Team Assistant dokáže fixovať dokumenty pomocou časovej pečate. Môžete si ľahšie skontrolovať neporušiteľnosť obsahu dokumentu, čím si viete overiť platnosť (alebo neplatnosť) podpisu.

Výhodou je, že zaručený elektronický archív v spojení s procesným riadením posilňuje vierohodnosť a neporušiteľnosť dokumentu v súlade so zákonom.

Príklady využitia zaručeného elektronického archívu:

  • Archivácia faktúr, daňových dokladov, zmlúv a ďalších dokumentov
  • Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom
  • Zistenie neporušenosti dokumentov a zaistenie dôveryhodnosti
  • Likvidácia dokumentov (podľa GDPR)
  • Auditné záznamy zaobchádzania s dokumentmi

V prípade záujmu o Team Assistant a Zaručený elektronický archív neváhajte kontaktovať MAIND na info@maind.sk