Pre zlepšenie našich služieb pre klientov sme zlepšili poznatky o oblasti analýzy osôb na video záznamoch v reálnom čase pomocou aplikácie UVAP. Pravidelne sa školíme a vylepšujeme naše poznatky ako aj zlepšujeme procesy vďaka školeniam, ktoré absolvujeme.

Kamerové záznamy (z viacerých IP kamier) sú na servery analyzované v reálnom čase. Výstup analýzy dokážeme upravovať a prispôsobovať aj na úrovni jednej IP kamery.

 • Jednotlivé streamy môžu obsahovať napríklad aj tieto údaje:
 • Detekcia veku
 • Trackovanie pohybu unikátnych osôb
 • Anonymizácia video záznamu
 • Detekcia unikátnych osôb v zázname
 • Detekcia pohlavia
 • Skeleton movement detekcia
 • Identifikácia osôb v zázname
 • Detekcia smeru pohľadu osôb
 • Detekcia počtu osôb vo vybranej zóne kamerového záznamu
 • Detekcia počtu a smeru prechodu na preddefinovaných líniách

Dáta potom možno ďalej spracovávať a používať v externých aplikáciách. Ďalej je možné napríklad počítanie prechodov cez vybranú líniu rozdelené podľa pohlaví, smeru prechodu alebo vekových kategórii. Pre tento účel je možné vytvárať vlastné aplikácie v jazyku Python.

V prípade aj ak vaša firma by rada analyzovala video dáta, tak nás neváhajte kontaktovať a radi pomôžeme s vašimi požiadavkami.

video analyza detekcia cctv