Vyvinuli sme nástroj RunMan

V MAIND sme vyvinuli produkt na automatizované spúšťanie a monitorovanie dávkového spracovania ODS / DWH / DataMartov.

Vykonáva rôzne typy úloh podporované DB platformou – spúšťa procedúry a anonymné bloky kódu, vykonáva príkazy OS, umožňuje prácu so súbormi, volanie webových služieb.