V  piatok 26.10.2018 sme sa všetci po dlhšej dobe opäť stretli na firemných raňajkách. Tie sa v  MAINDe konajú už tradične väčšinou raz mesačne a  vždy zaznamenajú vysokú účasť. Bolo tomu tak aj tento raz a mali sme tak možnosť stretnúť kolegov, ktorí pracujú na projektoch priamo u klientov a  vo firme ich často nevídavame. 

Okrem chutného štartu do dňa sú naše firemné raňajky aj skvelou príležitosťou pre zamestnancov dozvedieť sa viac o  novinkách, plánoch a výsledkoch firmy. V  piatok boli na programe najmä výsledky za posledné tri kvartály a  výhľad do konca roka. Ďalšou témou bol priebeh integrácie s  českými kolegami – Neit Consultingom, a  s  tým spojená príprava novej služby, ktorú plánujeme poskytovať od budúceho roka.  

Nemenej podstatná bola aj informácia o  novom benefite – dovolenky navyše a  zavedenie pružného pracovného času pre všetkých zamestnancov a  spolupracovníkov. Plánujeme zavedenie tzv. technologických štvrtkov s  cieľom prinášať novinky v  oblasti DWH a  BI a  tiež ako platformu na výmenu skúseností z  našich projektov. 

Tešíme sa na stretnutie s  kolegami na ďalších raňajkách 🙂