Po absolvovaní certifikácie „Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014“ sa z ďalších dvoch našich kolegov stali Microsoft Certified Professionals (MCP).

Získanie certifikátu potvrdzuje široké znalosti a schopnosti našich kolegov v oblasti DWH/BI a pripravuje profesionálov na implementáciu Microsoft produktov (MS SQL Server) v praxi. Získanie statusu MCP je dôležitým prvým krokom pre získanie ďalších pokročilých Microsoft certifikátov.

Pre našu firmu je zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov prostredníctvom týchto certifikátov veľmi dôležité, keďže sa vďaka nim rozširuje tímové know-how, ktoré umožňuje poskytovať nové riešenia prostredníctvom Microsoft technológií. Zároveň nám tieto certifikáty pomáhajú utužovať Silver partnerstvo s firmou Microsoft v Data Analytics kompetencii (Business Intelligence).

Dokážeme tak poskytovať klientom špičkové služby v oblastiach DWH a BI a potvrdzovať tak našu pozíciu odborníkov v daných oblastiach.