Spoločnosť MAIND sponzorsky podporuje olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Je niekoľko dôvodov, pre ktoré naša spoločnosť podporuje práve Richarda. Zároveň sú tu aj paralely, ktoré ho spájajú s našimi firemnými víziami. V prvom rade ho vnímame ako perspektívneho mladého športovca, ktorý patrí medzi svetovú triatlonovú špičku a má perspektívu ďalšieho rastu a rozvoja. Ako firma podporujeme rozvoj talentov v oblasti IT. Chceme pokračovať vo výchove odborníkov pre oblasť BI DWH, ktorí budú schopní pôsobiť na projektoch u nás aj v zahraničí. Aj preto vnímame Richarda ako výborný príklad pre mladých ľudí, že aj z nášho malého Slovenska je možné presadiť vo svetovej špičke, dokonca môžu byť v niečom najlepší – tak, ako to Richard pravidelne dokazuje v plávaní.

Ďalším dôvodom a paralelou je to, že triatlon je komplexný šport, kde dobré nastavenie a zlepšovanie výkonnosti ľudského organizmu je kľúčom k úspechu, pretože musí naraz zvládnuť tri náročné disciplíny, akými je plávanie, beh a bicykel. Vyžaduje si to obrovské tréningové dávky a optimálne vyladenie výkonnosti. My v Mainde sa snažíme pomáhať našim zákazníkom pri sledovaní a optimalizovaní výkonnosti vašich spoločností. Richard pracuje s veličinami ako je rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a pod. Naši zákazníci zase s veličinami ako sú výnosy, profit, hrubá marža a množstvo ďalších kľúčových ukazovateľov výkonnosti firmy. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou optimálnou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti a snažiť sa byť najlepšími.

Richarda vnímame aj ako vzor pre mladých ľudí. Nielen pre športovcov, ktorí majú ciele v oblasti triatlonu alebo v iných športových odvetviach. Svojou vytrvalosťou, obrovskou vôľou pri tréningoch a schopnosťou odovzdať v pretekoch všetko pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku môže byť príkladom. Poskytuje tak návod pre každého, kto má ambíciu niečo dokázať vo svojom odbore.

Richard je nám blízky aj tým, že v našej spoločnosti je nás veľa, ktorí aktívne športujeme, dokonca aj v disciplínach, v ktorých Richard súťaží. Považujeme ho za čestného člena nášho tímu a navyše výborne zapadá do športového ducha a kultúry našej firmy.

Rišovi všetci prajeme veľa úspechov, dobré zdravie a kus športového šťastia, aby sa mu splnili všetky sny – aj tie o najvyšších métach.