Spoločnosť MAIND podporuje a sponzoruje olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Je niekoľko dôvodov, pre ktoré naša spoločnosť podporuje práve Richarda. Zároveň sú tu aj paralely, ktoré ho spájajú s  víziami našej firmy. V prvom rade ho vnímame ako nádejného športovca, ktorý patrí medzi svetovú triatlonovú špičku a má perspektívu ďalšieho rastu a rozvoja. Ako firma podporujeme rozvoj talentov v oblasti IT a chceme aj naďalej školiť odborníkov pre oblasť BI a DWH, ktorí budú schopní pôsobiť na projektoch u nás aj v zahraničí. Richardove úspechy vnímame ako výbornú motiváciu pre mladých ľudí, keďže dokazujú, že aj niekto z našej malej krajiny sa môže presadiť vo svetovej špičke.

Ďalším dôvodom a paralelou je komplexnosť triatlonu ako športu, pri ktorom optimálne nastavenie a maximálna výkonnosť ľudského organizmu sú kľúčmi k úspechu. Športovec musí simultáne zvládnuť tri náročné disciplíny: plávanie, beh a cyklistiku. Vyžaduje si to obrovské množstvo tréningu a optimálne vyladenie výkonnosti. My v MAINDe pomáhame sledovať a optimalizovať výkonnosť spoločností našich zákazníkov.. Richard pracuje s veličinami akými sú rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a podobne. Našich zákazníkov zas zaujímajú výnosy, profit, hrubá marža a množstvo ďalších kľúčových ukazovateľov výkonnosti firmy. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti.

Richard je pre mnohých vzorom. nielen pre športovcov, ktorí majú ciele v oblasti triatlonu alebo v iných športových odvetviach. Svojou vytrvalosťou, obrovskou vôľou pri tréningoch a schopnosťou odovzdať v pretekoch všetko pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku může ísť každému príkladom. Poskytuje návod pre každého, kto má ambíciu niečo dokázať vo svojom odbore.

Richard je nám blízky aj tým, že v našej spoločnosti je nás veľa, ktorí aktívne športujeme, dokonca aj v disciplínach, v ktorých Richard súťaží. Považujeme ho za čestného člena nášho tímu a za niekoho, kto zdieľa nášho športového ducha a hodnoty firmy.

Rišovi všetci prajeme veľa úspechov, dobré zdravie, kus športového šťastia a splnenie všetkých jeho snov.