Kvalita našich dodávok je pre nás kľúčová, čo najnovšie dokazuje aj naše partnerstvo s ISTQB® – International Software Testing Qualifications Board. Tento program je určený spoločnostiam, ktoré považujú za dôležité prehlbovanie odborných znalostí testerských tímov, pričom práca celého test tímu musí zodpovedať medzinárodným štandardom testovania.

ISTQB definuje schému “ISTQB® Certified Tester“, ktorá sa stala celosvetovým lídrom v certifikácii v oblasti testovania softvéru. Pre našu spoločnosť je zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov prostredníctvom týchto certifikátov veľmi dôležité, nakoľko aj vďaka tomu dokážeme našim produktom zabezpečiť vysokú kvalitu a rovnako vieme poskytnúť naším klientom špičkové služby v oblasti testovania.

Výberom našej spoločnosti ako partnera pre testovacie služby si môžete byť istí, že Vaše systémy budú v rukách odborníkov.