Kvalitné a efektívne projektové riadenie sa stáva v našej oblasti biznisu čoraz žiadanejším. Z tohto dôvodu absolvovali dvaja naši kolegovia kurz Prince 2® foundation, pokrývajúci základy celosvetovo najuznávanejšej metodiky projektového riadenia. Po ukončení kurzu získali doživotne platný medzinárodný certifikát potvrdzujúci ich znalosť PRINCE2.

Dôležitosť účinného projektového riadenia sa najvýraznejšie prejavuje pri poskytovaní našich „služieb na kľúč“. Ku každému projektu pristupujeme individuálne na základe špecifických požiadaviek našich klientov. Požadované výsledky môžeme dosiahnuť len kontinuálnym vzdelávaním našich odborníkov v oblasti projektového riadenia, nakoľko univerzálny prístup k projektom považujeme za málo efektívny. Z tohto dôvodu aj v budúcnosti budeme pokračovať vo zvyšovaní kvalifikácie našich kolegov prostredníctvom následných certifikácií.