Kvalitné dáta sú v biznise kľúčové

Klientovi Všeobecná úverová banka sme pomohli prejsť na novú a modernú architektúru s data manažmentom a vybudovaním dátového skladu (Data Warehouse) a Operational Data Store (ODS). Rozhodnutia na základe dát sú oveľa presnejšie a zároveň sa stávajú pre spoločnosť aj konkurenčnou výhodou.

Úspešné rozhodnutia sú vždy na základe kvalitných dát.

Dáta nie len zhromažďujeme, extrahujeme, čistíme a unifikujeme z rôznych systémov, ale aj pripravujeme dáta, aby ich mohol zákazník jednoducho vyhodnotiť a dokázal tak pripraviť operatívne biznis procesy.

Prečítajte si celý článok s CEO VÚB o tom ako neustále vylepšujú svoje podnikanie.