Spoločnosť MAIND je partnerom konferencie zameranej na Business Intelligence a platformu BellaDati. Konferenciu organizuje spoločnosť BellaDati 18.5.2016 v priestoroch Hotela Loft v Bratislave.

Spoločnosť BellaDati zaznamenáva veľké úspechy v USA a v Ázii (Čína, Singapur, Japonsko..) a má veľké ambície aj na európskom trhu. Platforma, ktorá bude predstavená na konferencii je vynikajúcou kombináciou riešenia analytiky a reportingu a svojou funkcionalitou plne pokrýva požiadavky rôznych typov spoločností v oblasti BI.

Hlavným cieľom konferencie je predstavenie produktu BellaDati odbornej verejnosti na Slovensku a prezentácia úspešných nasadení produktov na Slovensku ako aj v zahraničí. Súčasťou programu je aj oboznámenie s novou stratégiou vývoja produktu a funkcionalitou (Machine Learning, Marker Basket Analyses, ….). V tejto časti bude prezentovať na tému BI v Cloude? … niet sa čoho obávať … aj partner spoločnosti MAIND Rastislav Mičík. V popoludňajšej časti je naplánovaná praktická ukážka (Live demo) práce s BellaDati a prezentácia prípadových štúdií (Case Studies) významných zákazníkov.

Viac o programe konferencie >>

Týmto Vás zároveň aj srdečne pozývame.

Potvrdenie o Vašej účasti Vás prosíme oznámiť na mail jaroslav.zamborsky@belladati.com najneskôr do 16. mája 2016.