Azure Data Factory

Naše BI DWH riešenia v cloude často staviame na platforme Azure Data Factory (ADF).

ADF je vhodná nielen na jednoduché dataflow, ale rovnako ju používame zložitejšie až komplexné orchestrácie bach processov spracovania dát v cloude. Vyskúšali a overili sme v praxi viaceré pokročilé metódy ADF vrátane SSIS Lift-&-Shift, data copy activities, pipelines, Big Data processing (Databricks), data from on-premise environment, data factory logs, data factory devops, classic and external Azure Data Factory triggers.