Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Riadiť aktivity zodpovedajúcej organizačnej jednotky z pohľadu odborného riadenia/ prideleného projektu.
 • Uistiť sa, že členovia vášho tímu sú adekvátne školení a dodržiavajú interné pravidlá ako aj požadované metodiky dodávok.
 • Pripravovať a zodpovedať za realizáciu stratégie rozvoja technológií u vybraných klientov.
 • Spolupracovať s manažmentom na dosiahnutí obchodných výsledkov, manažovať aktivity v oblasti vašej zodpovednosti a umožniť využitie potenciálu spoločnosti v oblasti DWH, BI a Reportingu.
 • Rozvíjať a riadiť ľudské zdroje a ich kompetencie v rámci zodpovedajúcej organizačnej jednotky a v súlade so stratégiou a potrebami trhu.
 • Zaistiť vysokú kvalitu výkonu organizačnej jednotky pri dodávke projektov.
 • Rozvíjať a udržiavať komunikáciu a pracovné vzťahy so zákazníkmi v kľúčových obchodných prípadoch ako aj pri dodávke projektov.
 • Konať ako obchodný reprezentant a hovorca spoločnosti.
 • Uistiť sa, že všetci zamestnanci v priamom kontakte so zákazníkmi konajú v súlade s pravidlami spoločnosti a obchodnej etiky.
 • 3-5 rokov praxe v oblasti Projektového manažmentu

Druh pracovného pomeru

 • Plný pracovný úväzok

Ponúkané výhody

 • Práca s najnovšími technológiami, primárne v oblasti BI
 • Možnosť získania certifikácie vo vybraných technológiách

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské II stupeň - zameranie v odbore
 • Certifikácia v oblasti projektového manažmentu

Požadované znalosti

 • Očakáva sa súčinnosť pri presadzovaní obchodných cieľov u konkrétnych zákazníkov.
 • Všestranná podpora tímu pre dosiahnutie plánovaného objemu objednávok a riadenie vzťahov s klientami.
 • Zaistiť, že sa budú uplatňovať všetky náležité procedúry zavedené na kvalifikovanie a autorizovanie všetkých obchodných ponúk pred ich odoslaním; konať ako schvaľovateľ v rámci limitu vašej právomoci.
 • Riadiť porfólio trhovo-špecifických ponúk, zodpovedajúcich stratégii vašej organizačnej jednotke.
 • Riadiť a podporovať dodávateľský tím na jednotlivých projektoch, spolupracovať so zákazníkmi s cieľom dosiahnuť plánovaný projektový zisk a spokojnosť zákazníka.
 • Poskytovať vstupy do procesov plánovania a odhadov na zaistenie rozpočtovania ponúk.
 • Zaistiť proces priebežnej kontroly projektov v súlade s internými postupmi spoločnosti a tiež kontrolu hlavných projektových míľnikov, ktoré prináležia do vašej organizačnej jednotky. V prípade akýchkoľvek problémov v dodávke zabezpečiť okamžité nápravné aktivity.
 • Aktívne sa podieľať na príprave pravidelných reportov.
 • Zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie stavu projektov.
 • Monitorovať všetky projekty z hľadiska komerčných rizík.
 • Limitovať neplánované odpisy.
 • Hodnotiť a monitorovať výkon zamestnancov organizačnej jednotky a dodržiavať interné predpisy v oblasti vašej zodpovednosti. Navrhovať vhodné ohodnotenie a nápravné aktivity.
 • Plniť zodpovednosti manažéra pre členov tímu (vrátane kariérneho rozvoja, ohodnotenia, prehodnotenia platov, pravidelnej spätnej väzby na výkon a tiež manažmentu nedostatočných výkonov).

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - level C1