O nás

MAIND je slovenská konzultačná spoločnosť, ktorá sa od roku 2005 systematicky venuje primárne oblasti spracovania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Našim klientom ponúkame expertízu v oblastiach ako sú Data Warehouse, Business Inteligence, Reporting, Master Data Management, Operational Datastore a Enterprise Application Integration.

Medzi našich klientov sa radia popredné spoločnosti v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií a retail nie len na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Českej republike.

Narastajúci objem údajov si vyžaduje nové prístupy v ich spracovaní, a preto sa intenzívne venujeme aj technológiám Big Data a ich reálnemu využitiu v praxi.

Naše služby zahŕňajú projekty na kľúč, poskytovanie expertných služieb, komplexnú správu a podporu BI prostredia klientov, a v neposlednom rade BI as a Service spolu s vývojom a prevádzkou aplikácií na našej infraštruktúre.

Ľudia

Štefan Priehoda

Technický riaditeľ

Róbert Sándor

Generálny riaditeľ

Rastislav Mičík

Obchod

Szabolcs Puskás

DWH/BI architekt

Martin Pavlík

DWH/BI architekt

Jozef Lipovský

Testing

Danica Nemečková

Ľudské zdroje

Andrej Jenčo

Podpora zákazníkov

Sponzoring

Spoločnosť MAIND sponzoruje olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Ten pracuje s termínmi ako rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a pod. Naši zákazníci robia s pojmami ako výnosy, profit, hrubá marža a množstvom ďalších. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou optimálnou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti!

Etický kódex

Etický kódex je nástrojom, ktorý zvyšuje štandard správania zamestnancov, podporuje rozvoj etiky a firemnej kultúry, napomáha k zlepšeniu medziľudských vzťahov na pracovisku a prispieva tiež k celkovému zlepšeniu dobrého mena spoločnosti.

Spoločnosť MAIND očakáva, že sa všetci dodávatelia, obchodní partneri, ako aj iné osoby, ktoré vstupujú do spolupráce so spoločnosťou, budú správať v zhode so všeobecnými etickými princípmi.

Etický kódex